Hoppa till sidans innehåll

Policydokument


Policy Oskarströms BMK


Träning

Under ordinarie träningstillfällen har alla spelare oavsett spelstandard rätt till samma tränarhjälp.

 

  • Tränaren kommer förberedd till träningen för att på bästa sätt kunna genomföra träningen.
  • Tränaren har ansvar för att ingen spelare utsätts för någon form av trakasserier under träningen
  • Huvudtränaren ska två gånger per säsong ha individuella samtal med spelarna där spelarnas önskemål och målsättningar diskuteras och dokumenteras (IUP). IUP:en görs i huvudsak för spelare som är andraårs U13 och uppåt.
  • Spelaren är föreberedd inför träningspasset med vattenflaska, knutna skor mm.
  • Spelaren är uppmärksam och lyssnar på tränarens instruktioner.
  • För att underlätta tränarens planering av träningen ska spelare i tävlingsgruppen meddela huvudtränaren innan träningen om han eller hon inte kan delta i ett ordinarie träningstillfälle.
  • Spelaren säger till sin tränare innan träningen om han behöver gå tidigare.
  • Spelaren är rädd om alla saker han lånar.
  • Spelaren visar ambition på träningarna och gör sitt bästa. 

 

Kamratskap

Kamratskap är en av grundpelarna i Oskarströms badmintonfilosofi. Ingen form av diskriminering får förekomma under träning, tävling, läger eller i någon annat sammanhang som är kopplat till Oskarströms BMK. Vi ska istället försöka stötta och hjälpa varandra på och utanför banan. Ledare och föräldrar ska föregå med gott exempel i detta arbete. Visa hänsyn och hälsa ska vara självklara saker för oss. Alla ska känna sig välkomna till Oskarströms BMK och BMK kan förknippas med ”Badminton Med Kamrater”.

 

Ersättningar för spelaravgifter, resor och boende

Klubben försöker i största möjliga mån hjälpa alla spelare att utöva sin sport genom att ge bidrag till anmälningsavgifter, resor och boende. Ersättningsnivåerna bestäms i början på säsongen men kan ändras om extraordinära händelser inträffar. Grundförutsättningen för att en spelare ska vara berättigad till är ersättning är att spelaren är medveten om klubbens policy och att spelaren följer densamma. Avvikelser från klubbens policy kan innebära att ersättningar krävs tillbaka

 

Klubbkläder

Klubben har ett ansvar gentemot sina sponsorer. Klubbkläder ska därför bäras i största möjliga mån vid seriespel och i individuella tävlingar. För spelare som avancerar långt i turneringar är det tillåtet att bära andra kläder än klubbkläderna under turneringen. Viktigast är att bära klubbkläder i de inledande matcherna och i avslutande semifinaler och final.

 

Serielaget

För att vara berättigad till ersättningar och andra förmåner i individuella tävlingar, läger mm ska klubbens spelare ställa upp när de blir uttagna till laget. Denna regel gäller för spelare som är andraårs U15 och uppåt.

 

SM lagtävling

För att vara berättigad till ersättningar och andra förmåner i individuella tävlingar, läger mm ska klubbens spelare ställa upp när de blir uttagna till laget. Denna regel gäller för alla spelare, U13-U17.

 

Klubbarrangemang

För att vara berättigad till ersättningar och andra förmåner i individuella tävlingar, läger mm ska klubbens spelare ställa upp när klubben arrangerar någon form av arrangemang. Föräldrar ska också efter bästa förmåga stötta klubben när klubben anordnar lotterier eller andra former av aktiviteter som bidrar till klubbens ekonomi.

 

Coaching

Tränarna ska coacha alla spelarna som deltar i en tävling likvärdigt. Räcker inte tränarna till kan föräldrar och spelare hjälpa till. Spelar Oskarströmare mot varandra rekommenderas att ingen av spelarna eller paren coachas. För nybörjare och yngre spelare, U9-U13, kan en coach utses till varje spelare eller par för att hjälpa till med regler mm.

 

Dubbel och mixedpartners

I WJT-tävlingar och klassningstävlingar (C,B,A, Elit) kan spelare välja partners från andra klubbar. I övriga nationella tävlingar och distriktstävlingar bestämmer klubbens huvudtränare vilka som ska spela ihop. Huvudtränarens beslut grundar sig på de samtal (IUP) som huvudtränaren haft med spelarna. Föräldrar ska så lite som möjligt vara inblandade i denna process och påverka och ge förslag på spelpartners.

 

Uppträdande på banan

Fair play är en grundpelare för Oskarströms BMK:s verksamhet. Vid träningar och tävlingar kämpar alla så gott man kan efter egna förutsättningar. Svordomar på banan, kast av rack eller annat olämpligt uppträdande ska genast tillrättavisas av tränarna.

 

Doping

OBMK följer SBF:s antidopingprogram som finns på Badminton Swedens hemsida.

 

Alkohol och tobak.

OBMK följer riksidrottsförbundets policydokument.

 

Policydokumentet

Policydokumentet ska vara genomläst och undertecknat av spelaren och en förälder om spelaren är under 18 år innan spelaren får delta i tävlingar under Oskarströms BMK.s regi

Uppdaterad: 15 APR 2013 21:36 Skribent: DR

Postadress:
Oskarströms BMK - Badminton
Pernilla Jönsson, Syrénvägen 13
31332 Oskarström

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info